REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.vegecosmetica.com

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.vegecosmetica.com („Sklep Internetowy”).

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: Renata Szykuła (jdg) z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Grunwaldzka 8, NIP: 7311102858, REGON: 473205922, działalność wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 16/10/2018 przez Urząd Miasta Pabianice, e-mail: kontakt@vegecosmetica.com, tel 509076421.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędny jest:

a) komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet;

b) przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera;

c) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

3. Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

II. DEFINICJE

 1. Klient – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu Internetowego.
 2. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: dane Klienta, ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
 3. Newsletter – informacja handlowa dotycząca VegeCosmetica, w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp.
 4. Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez Renata Szykuła, działająca pod adresem: www.vegecosmetica.com
 5. Towary – produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

III. ZAMÓWIENIA

 1. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 3. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa do Renata Szykuła ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Renata Szykuła – VegeCosmetica, po weryfikacji przez VegeCosmetica dostępności Towarów w magazynie.
 4. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 5. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i dodanie ich do Koszyka.
 6. Po dodaniu Towarów do Koszyka oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
 7. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i VegeCosmetica. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 8. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.
 9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 10. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności:

a) płatność „za pobraniem” – gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, po dostarczeniu Towaru do Klienta;

b) płatność przelewem – przed odbiorem zamówionego Towaru, na rachunek bankowy wskazany na stronie Sklepu Internetowego: www.bioecolife.pl;

c) płatność BLIK;

d) płatność online za pomocą szybkich przelewów lub kartą płatniczą, za pośrednictwem strony płatności operatora Blue Media.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do 3 dni roboczych lub w przypadku akcji promocyjnych do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 2. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie (np. z powodu jednoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu klientów), VegeCosmetica informuje o tym fakcie Klienta w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 3. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail:kontakt@vegecosmetica.com, do momentu wysłania przez VegeCosmetica zamówionych Towarów.
 4. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, jeśli zapłata została dokonana z góry, VegeCosmetica zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu 7 dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
 5. Towary zamówione w Sklepie Internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 4 dni roboczych lub w przypadku akcji promocyjnych do 7 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności innej niż płatność „za pobraniem”, warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, VegeCosmetica przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Renata Szykuła. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 7. Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane za pośrednictwem firm kurierskich (portal Apaczka) lub za pośrednictwem paczkomatów InPost, do wybranego przez Klienta paczkomatu. Doręczenie przesyłki Klientowi lub do wybranego przez Klienta paczkomatu zostanie zrealizowane w dzień roboczy.
 8. Próba doręczenia przesyłki Klientowi następuje 1 raz. W przypadku gdy Klient był nieobecny pod wskazanym adresem, powinien skontaktować się z firmą kurierską i umówić ponowne dostarczenie. Po drugiej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do VegeCsometica. W przypadku Towarów, w których płatność miała nastąpić gotówką przy odbiorze, po drugiej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie zostanie w całości anulowane, a w przypadku zamówień opłaconych VegeCosmetica skontaktuje się z Klientem aby uzgodnić, czy zamówienie zostanie anulowane, czy podjęta zostanie kolejna próba doręczenia zamówienia.
 9. VegeCosmetica dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu. Jeżeli Klient zaznaczy, że prosi o wystawienie faktury VAT, podczas składania zamówienia i poda dane, faktura zostanie wysłana mailem na wskazany w zamówieniu adres email. W przypadku wyboru przez Klienta opcji „zapakuj na prezent” oraz prośby o niedołączanie paragonu do paczki, VegeCosmetica prześle Klientowi paragon elektronicznie, na wskazany w zamówieniu adres email. Niniejszym Klient wyraża zgodę na przesłanie dokumentów księgowych drogą elektroniczną.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: Renata Szykuła, ul. Grunwaldzka 8, 95-200 Pabianice, tel 509076421, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, m. in. w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, VegeCosmetica ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sklep zwraca w takiej sytuacji koszty dostawy w równowartości najtańszego sposobu dostawy spośród oferowanych przez Sklep podczas składania zamówienia).

6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym punkcie V stosuje się również do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zawierającej z Renata Szykuła umowę związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa sprzedaży nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VI. REKLAMACJE

1. VegeCosmetica zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad, zgodnego z umową.

2. BioEcoLIFE, VegeCosmetica jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany Klientowi jest niezgodny z umową. VegeCosmetica nie udziela gwarancji na Towary.

3. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone np. osobiście, pocztą na piśmie na adres: Renata Szykuła, ul. Grunwaldzka 8, 95-200 Pabianice lub na adres email: kontakt@vegecosmetica.com.

4. VegeCosmetica rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.

6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

7. Klient będący konsumentem, dokonujący zakupu Towarów, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

VII. DANE OSOBOWE

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności, dostępnej pod linkiem: https://bioecolife.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

VIII. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od VegeCosmetica informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła VegeCosmetica, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Rezygnacja z Newslettera dla zarejestrowanych Klientów jest możliwa także poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. VegeCosmetica przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Renata Szykuła jest zabronione.
 2. Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. VegeCosmetica nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.01.2023 roku.
 6. VegeCosmetica podejmuje działania w celu weryfikacji opinii o Towarach zamieszczanych na stronie Sklepy Internetowego. VegeCosmetica umożliwia zamieszczanie opinii o Towarach wyłącznie osobom, które dokonały zakupu Towaru przez Sklep Internetowy”.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Klien ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek poinformować  VegeCosmetica z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Grunwaldzka 8, e-mail: kontakt@vegecosmetica.com.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient odesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, droga mailową.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy VegeCosmetica zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  VegeCosmetica), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym VegeCosmetica zostało poinformowane o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VegeCosmetica może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rzecz powinna zostać odesłana niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

-Adresat: Renata Szykuła, ul. Grunwaldzka 8, 95-200 Pabianice, e-mail: kontakt@vegecosmetica.com -Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………..,

-Numer zamówienia: ……………..

-Data zawarcia umowy/odbioru (data paragonu): ………………………………..

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………..

-Adres konsumenta(-ów): ………………………………..

-Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ………………………………..

-Data: ………………………………..