I DANE OSOBOWE 

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest: Renata Szykuła, ul. Grunwaldzka 8, 95-200 Pabianice, NIP: 7311102858, REGON: 473205922, działalność wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 16/10/2018 przez Urząd Miasta Pabianice, e-mail: kontakt@vegecosmetica.com, („VegeCosmetica”).
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@vegecosmetica.com lub pocztowo na adres wskazany w ust. 1 powyżej.
 3. VegeCosmetica przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 4. Polityka prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług  VegeCosmetica, czyli dokonujesz rejestracji w Sklepie Internetowym, kupujesz produkty, VegeCosmetica w Sklepie Internetowym, kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w mediach społecznościowych lub zapisujesz się na newsletter, w celu otrzymywania od nas pocztą elektroniczną wiadomości mailowych z treściami marketingowymi. Dane osobowe przetwarzane przez Renata Szykuła są uzyskiwane bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług, VegeCosmetica.
 5. W zależności od usług, z jakich korzystasz, VegeCosmetica przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, informacje o zamówieniach, numer rachunku bankowego przy dokonywaniu płatności przelewem.
 6. VegeCosmetica wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług, VegeCosmetica, zarządzania kontem w Sklepie Internetowym oraz realizacji zamówień i obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także wysyłki zamówionego newslettera. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala, VegeCosmetica przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 7. VegeCosmetica wysyła do Klientów komunikaty marketingowe w postaci newslettera na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła VegeCosmetica, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Użytkownik, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym może zrezygnować z newslettera także poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika. Wycofanie zgody możliwe jest także poprzez wysłanie do VegeCosmetica wiadomości mailowej na adres: konakt@vegecosmetica.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. VegeCosmetica wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do VegeCosmetica, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes VegeCosmetica (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. VegeCosmetica wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, VegeCosmetica nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, VegeCosmetica może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 10. VegeCosmetica powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu VegeCosmetica. VegeCosmetica udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej Sklepu, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami w Sklepie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz VegeCosmetica. VegeCosmetica powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu VegeCosmetica. W  przypadku przekazywania danych, VegeCosmetica zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz VegeCosmetica.
 11. VegeCosmetica nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w pkt. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw VegeCosmetica.
 12. VegeCosmetica nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 13. VegeCosmetica przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami, tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na VegeCosmetica przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres  obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec  takiego przetwarzania.
 14. VegeCosmetica zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 15. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez VegeCosmetica.
 16. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 17. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez VegeCosmetica. Sprzeciw „marketingowy” – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest VegeCosmetica niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez VegeCosmetica przetwarzania objętego sprzeciwem. VegeCosmetica przestanie przetwarzać  dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez VegeCosmetica danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są VegeCosmetica niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 18. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez VegeCosmetica.
 19. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 20. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
 21. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl
 22. Pozyskane przez VegeCosmetica dane nie będą profilowane.

 

 

II POLITYKA COOKIES

 

 1. VegeCosmetica nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest VegeCosmetica.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. VegeCosmetica stosuje również oprogramowanie firm trzecich do analizy zachowań użytkowników Strony (w szczególności Google Analytics 4. Google Tag Manager). Skrypty dostarczane przez dostawców oprogramowania mogą używać pliki Cookies do identyfikacji osób odwiedzających Stronę oraz przesyłać na ich serwery informacje na temat numeru IP odwiedzającego, jego przeglądarki internetowej, jego systemu operacyjnego oraz przeglądanych podstron i plików. Zbierane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych.
 2. VegeCosmetica korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików Cookies, w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze Strony. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania ze Strony przez Klienta (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony przez Klienta, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Klient może zrezygnować z Cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Strony może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej Strony Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 3. VegeCosmetica korzysta z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google Ads. Ta funkcja umożliwia powiązanie docelowych grup reklamowych sporządzonych przez Remarketing Google Analytics z funkcjami Google Ads w celu tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania, zainteresowaniach, danych demograficznych Użytkowników. W wyniku stworzonych list remarketingowych Google dociera z odpowiednio dopasowanym przekazem reklamowym do osób, które odwiedziły już Stronę. W wyniku zbierania danych Użytkowników i tworzenia list remarketingowych dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików Cookies lub identyfikatorów Urządzeń do wyświetlania reklam VegeCosmetica w sieci Internet na podstawie poprzednich wizyt Użytkownika. Można na stałe zrezygnować z remarketingu wyłączając spersonalizowane reklamy na indywidualnym koncie Google.
 4. VegeCosmetica korzysta z Google Ads. Ta funkcja umożliwia VegeCosmetica śledzenie konwersji, w wyniku czego VegeCosmetica może rozpoznać, że Użytkownik kliknął w reklamę VegeCosmetica i został przekierowany na Stronę. Po kliknięciu na reklamę wyświetlaną przez Google zostaje zapisany na Urządzeniu Użytkownika plik Cookie do śledzenia konwersji. Pliki Cookies stosowane do tej funkcji tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane po tym okresie do identyfikacji Użytkowników. Informacje zebrane za pomocą plików Cookies konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów Ads. VegeCosmetica otrzymuje wyłącznie informację o łącznej liczbie Użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na Stronę, nie otrzymując żadnych informacji umożliwiających identyfikację Użytkowników. Jeśli Użytkownik nie chce brać udziału w śledzeniu, może z niego zrezygnować, wyłączając plik Cookie śledzenia konwersji Google za pomocą przeglądarki internetowej w sekcji Preferencje Użytkownika.
 5. Więcej informacji o Cookies Google, a także o poszczególnych funkcjach np. Google Ads, Google Analitycs, można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.